Verbinden in natuur en landschap gaat verder en is meer dan het aanleggen van routes en paden. Het gaat ook om de mensen die daarbij betrokken zijn en de relaties daartussen.

Welkom op de website van Zantos Advies.

Wij adviseren over recreatieve infrastructuren en andere recreatieve voorzieningen. Onze focus ligt vooralsnog op ruiter- en menroutes en op knooppuntnetwerken voor wandelaars, fietsers, ruiters en/of menners.

Onze opdrachtgevers zijn gemeentes, provincies, routebureaus, recreatieschappen, natuurbeherende organisaties, kenniscentra en (al dan niet verenigde) particulieren.